emiliadanczak

15 października 2023

Ahoj przygodo — czyli kilka słów o wymianach studenckich

Aktualności

Wybierając studia, zdecydowałam się na Polskę, która z wielu powodów była dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Wszystkie pieczołowicie przemyślane zalety tego rozwiązania nie zmieniały jednak gorzkiej myśli „dlaczego muszę rezygnować z przygody, jaką jest studiowanie za granicą”. Właśnie — czy na pewno muszę?  Erasmus  W tym krótkim słowie kryje się bilet dla każdego studenta Unii Europejskiej […]

Wybierając studia, zdecydowałam się na Polskę, która z wielu powodów była dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Wszystkie pieczołowicie przemyślane zalety tego rozwiązania nie zmieniały jednak gorzkiej myśli „dlaczego muszę rezygnować z przygody, jaką jest studiowanie za granicą”. Właśnie — czy na pewno muszę? 

Erasmus 

W tym krótkim słowie kryje się bilet dla każdego studenta Unii Europejskiej na studia za granicą. 

W ramach programu wymian studenckich Erasmus Plus każdy student może spędzić od 2 aż do 12 miesięcy swoich studiów na zagranicznej uczelni. Możliwy jest udział w kilku wymianach, ale ich łączny czas trwania nie może przekroczyć 12 miesięcy w jednym cyklu studiów. 

Cykl studiów

Cykl studiów określa ich poziom — wyróżniamy więc:

  • cykl pierwszy — studia licencjackie (lub równoważne);
  • cykl drugi — studia magisterskie (lub równoważne)
  • cykl trzeci — studia doktoranckie

W przypadku studiów jednolitych (trwających 5-6 lat), takich jak medycyna czy architektura, można wyjechać na wymianę Erasmus+ na maksymalnie 24 miesiące.

Warunki

Aby wyjechać na wymianę studencką, należy być zapisanym na studia kończące się uzyskaniem wykształcenia wyższego lub tytułu naukowego. Studenci pierwszego cyklu (studiów licencjackich) muszą być minimum na drugim roku. 

Kolejnym ważnym warunkiem, już mniej od nas zależącym, jest to, że nasza uczelnia macierzysta musi mieć podpisaną umowę z uczelnią przyjmującą. Przed wyjazdem musisz również podpisać ze swoją uczelnią macierzystą oraz uczelnią przyjmującą porozumienie o organizacji zajęć, które ustala, w jaki sposób będziesz realizował(a) program studiów, będąc za granicą. 

Wsparcie finansowe

Wyjeżdżając na Erasmusa, możesz uzyskać stypendium, które pokryje w całości lub w części koszty podróży i utrzymania. Jego wysokość jest zależna od wielu czynników — m.in. ilości aplikujących, różnicy w dochodach między państwem, którym znajduje się Twoja uczelnia macierzysta a państwem uczelni przyjmującej etc. 

Dodatkowo jako erasmus (student na wymianie studenckiej) będziesz zwolniony z opłat za naukę, rejestrację, egzaminy, dostęp do laboratoriów czy bibliotek na uczelni przyjmującej.

Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wparcia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu i tu.

Więcej informacji na temat wymiany studenckiej Erasmus plus znajdziesz pod linkiem

Czy wymiana studencka jest jedyną opcją?

Nie. Program Erasmus Plus zajmuje się również wspieraniem zagranicznych staży dla studentów, doktorantów i świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższych. Ich oferty można znaleźć na stronie Erasmus Intern. Dużo informacji znajdziesz również na tej stronie

Staż w ramach programu Erasmus trwa od 2 do 12 miesięcy, co ważne musi być również związany z kierunkiem studiów. Istotne jest również to, że staż nie może odbywać się w organizacji związanej z UE.

Przed wyjazdem na praktyki z programu Erasmus+ trzeba zadbać o kilka formalności:

  • przygotować  Porozumienie o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships) – podpisany przez instytucję przyjmującą oraz Koordynatora Instytutowego 
  • przygotować ubezpieczenie zdrowotne (EKUZ), OC i NW
  • podpisać Umowę finansową w Biurze Współpracy Międzynarodowej
  • wypełnić test biegłości językowej OLS

We własnym zakresie pozostaje również organizacja zakwaterowania, na szczęście tak jak w przypadku wymiany, tak i podczas stażu dostaniesz stypendium, które może okazać się dużą pomocą finansową. 

Ale po co mi ten staż?

Staż czy praktyka studencka jest czymś, co pozwala, często po raz pierwszy, zdobyć realne doświadczenie w wymarzonym zawodzie. Wiedza zdobywana na studiach, szczególnie w dość skostniałym polskim systemie, jest niespójna z realnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Staże i praktyki są więc okresem, w którym z jednej strony możemy zdobyć doświadczenie, z drugiej możemy sprawdzić się i wykorzystać zdobywaną wiedzę w praktyce. Dodatkowym bonusem jest to, że jest to czas swoistej taryfy ulgowej — wszyscy wiedzą, że dopiero się uczymy, jest to więc moment zadawania pytań i podpatrywania bardziej doświadczonych. 

Możliwość wyjechania za granicę i tam odbycia stażu pozwala z kolei spojrzeć na branżę z innej strony. Rynek w innym kraju może rządzić się nieco innymi prawami, nawet tak pozornie niezwiązana kwestia jak tradycja danego państwa może sprawić, że realia branży będą wyglądały zupełnie inaczej. Pojawia się też sprawa nacisku na inne technologie etc. Wyjazd pozwala więc zdobyć szerszy pogląd na rynek, nie wspominając o rozwoju osobistym, który również przyniesie.

A co jeśli nie Erasmus?

Chociaż Erasmus jest najpopularniejszą formą wymiany, istnieją też inne możliwości — między innymi wymiany NAWA organizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, w ramach których można studiować na przykład w Wietnamie, czy w Japonii. Podobnie jak w przypadku programu Erasmus wymiana może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Inną ciekawą opcją jest program MOST, który umożliwia zrealizowanie części studiów (semestru lub całego roku akademickiego) na innej polskiej uczelni. Wyjeżdżając na taką wymianę, możemy studiować kierunek pokrewny — niekoniecznie stricte ten sam, który studiujemy na uczelni macierzystej. Na przykład studiując matematykę, możemy wybrać matematykę w finansach itd. Taka możliwość może być więc doskonałą okazją na zbadanie trochę innej ścieżki kariery, czy na zawężenie pola zainteresowań.

Opcji jest wiele, nie pozostaje więc nic innego jak tylko życzyć odwagi — studia to czas na poznawanie świata, a im dalej od strefy komfortu, tym bardziej możemy się rozwinąć.

Przeczytałeś artykuł? Oceń go, wypełniając ankietę.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Skip to content