emiliadanczak

28 listopada 2023

Retoryka w praktyce, czyli przemówienia publiczne w pigułce

Aktualności

Tak jak we wszystkich innych sferach życia, tak w świecie przemówień publicznych kluczowym narzędziem rozwoju jest trening. Dowiedz się gdzie trenować swoje umiejętności przemawiania, by stać się lepszym mówcą.

Komunikacja jest uważana za jedną z kluczowych umiejętności XXI wieku. Nie zależnie od tego czy chodzi o kuluarową rozmowę, czy przemówienia publiczne, które wysłuchają setki osób umiejętność mówienia, w sposób, który jest ciekawy i klarowny, jest niezwykle ważna. Wiele osób uważa, że tylko nieliczni rodzą się złotoustymi. Ja poszłabym o krok dalej — nikt się z tą umiejętnością nie rodzi i tak jak wiele innych trzeba ją w sobie rozwijać i pielęgnować. 

Tylko jak to zrobić? Wiadomo — ćwiczyć. Ale jak i gdzie? Możliwości jest wiele, zaczynając od zwykłych rozmów, podejmując się prowadzenia prezentacji na lekcjach, możemy w bardzo dostępny sposób rozwijać swoje umiejętności retoryczne, jednak to nie wszystko. Warto też spróbować swoich sił dalej, rozmawiając w większym gronie, z ludźmi, których wcześniej nie znaliśmy, a nawet stawiając swoje pierwsze kroki w świecie przemówień publicznych.

Debaty Oksfordzkie 

Platformą umożliwiającą naukę rozmowy na najwyższym poziomie są organizowane w wielu miejscach ligi debat oksfordzkich. 

Debata oksfordzka jest bardzo charakterystycznym typem dyskusji, w którym biorą udział dwie strony — propozycja i opozycja. Rolą propozycji jest przedstawienie i obrona tezy, opozycja natomiast stara się przedstawić jak najlepsze kontrargumenty. W tym formacie to nie osobiste preferencje mówcy decydują o tym, którą ze stron obierze, tylko losowanie. Jest to więc narzędzie, które pozwala na spojrzenie na daną kwestię z dwóch punktów widzenia. Plusem takiej debaty będzie więc nie tylko rozwój umiejętności retorycznych, ale też nauka krytycznej analizy problemów. 

Obrazek wizualizuje pozycje mówców podczas debaty Oksfordzkiej.

W każdej z drużyn, opozycji i propozycji, jest czterech zawodników i każdy ma ściśle określoną rolę. Zadaniem „jedynki”, czyli pierwszej osoby, która zabierze głos w każdej z drużyn, jest wprowadzenie słuchaczy do tematu, zdefiniowanie kluczowych pojęć i nakreślenie linii argumentacyjnej. „Dwójka” zajmuje się przedstawieniem argumentów. „Trójka” stara się kontrargumentować „dwójkę” drużyny przeciwnej, przedstawiając luki w linii argumentacyjnej oponentów. Na końcu przychodzi czas na podsumowanie całej debaty, zarówno przez propozycję, jak i opozycję — tym zajmują się „czwórki” obu drużyn. 

Całej debacie przewodniczy marszałek, który dba o uroczysty przebieg debaty, kontroluje czas przemów mówców i to, czy wyrażają się oni w godny, kulturalny sposób. 

Cały format pozwala na naukę argumentacji, jest doskonałą platformą do ćwiczenia się w wystąpieniach publicznych. W debacie oceniane są umiejętności retoryczne, to czy dany mówca potrafi wypowiadać się w sposób jasny i kulturalny, czy ucieka się do argumentów ad personam… Często po zakończonej debacie każdy z mówców morze liczyć na feedback od jury.

European Youth Parliment 

Kolejną platformą, która umożliwia naukę przemówień publicznych, jest Młodzieżowy Parlament Europejski. 

Głównym działaniem organizacji jest organizowanie sesji, podczas których uczestnicy podzieleni na komitety, pracują nad rozwiązaniem problemów, z którymi mierzy się Europa. 

Przebieg

W zależności od skali wyróżnia się sesje regionalne, krajowe, międzynarodowe etc. Zwykle im wyższego szczebla sesja, tym dużej trwa. Te najkrótsze odbywają się w weekendy, najdłuższe potrafią trwać nawet tydzień. Nie zależnie od skali, sesja EYP ma dość spójny przebieg. Zaczyna się od „team building”, czyli części integracyjnej, podczas której uczestnicy poznają się między sobą i osobno w swoich komitetach. Później przychodzi czas na pracę nad probelem, który należy rozwiązać. Każdy komitet pracuje nad swoim własnym tematem. Na końcu przychodzi czas na „General Assembly”, czyli moment, w którym każdy z komitetów przedstawia wyniki swojej pracy. Każda rezolucja poddawana jest dyskusji i głosowaniu. 

Uczestnictwo w sesji EYP pozwala na głębsze niż zwykle zapoznanie się z jakimś tematem. Jest przestrzenią do dyskusji z rówieśnikami z różnych części Europy na temat ważnych kwestii, z którymi mierzy się współczesny świat. Praca w komitecie to sztuka kompromisu. Każdy na sesję przyjeżdża z jakąś swoją wizją problemu, podczas kilku dni uczestnicy muszą opracować wspólną rezolucję proponującą sposoby rozwiązania problemu. Taka praca pozwala na naukę wymiany argumentów, obrony własnego stanowiska etc. General Assembly jest z kolei miejscem, w którym każdy z uczestników ma okazję przemówić przed dużą publicznością. Pozwala na naukę obrony własnych opinii przed wieloma ludźmi. Dodatkową korzyścią jest to, że sesje EYP odbywają się w języku angielskim więc i na tym polu można się wiele nauczyć. 

Inne

Innymi platformami, które sprawdzą się jako trening umiejętności przemawiania, są młodzieżowe rady miast, samorządy szkolne, czy na przykład Model United Nations — każdy znajdzie coś dla siebie. 
Pamiętaj, że to właśnie trening czyni mistrza i tak, to brzmi jak wyświechtana formułka, ale ma też w sobie dużo prawdy. Z czasem, za każdym razem będziesz chwytał_ mikrofon z trochę mniej trzęsącymi się kolanami, każde kolejne wystąpienie będzie lepsze, mniej stresujące, ciekawsze. Nie zależnie od tego ile przeczytasz i czy będziesz umiał_ cytować „Erystykę” Schopenhauera, czy nie, nic nie zastąpi próbowania.

Przeczytałeś artykuł? Daj nam znać co, o nim myślisz, wypełniając ankietę!

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”.

Skip to content