emiliadanczak

23 listopada 2023

KONFERENCJE NAUKOWE

Aktualności

Kiedy pomyślę sobie o naukowcu, przed moimi oczami maluje się obraz przypominającego Einsteina mężczyzny z rozwianym włosem i w laboratoryjnym fartuchu. Tymczasem nauka to nie tylko fartuch, adepci niektórych jej dziedzin będą mogli go uświadczyć, co najwyżej robiąc przed pracą jajecznicę. Jeśli nie fartuch, to co w takim razie będzie wspólnym mianownikiem każdej dziedziny? Publikacje, […]

Kiedy pomyślę sobie o naukowcu, przed moimi oczami maluje się obraz przypominającego Einsteina mężczyzny z rozwianym włosem i w laboratoryjnym fartuchu. Tymczasem nauka to nie tylko fartuch, adepci niektórych jej dziedzin będą mogli go uświadczyć, co najwyżej robiąc przed pracą jajecznicę. Jeśli nie fartuch, to co w takim razie będzie wspólnym mianownikiem każdej dziedziny? Publikacje, a tuż za nimi konferencje naukowe. 

Czym jest konferencja naukowa?

Konferencja naukowa, obok artykułu, jest główną platformą komunikacji w świecie nauki. Pozwala na dzielenie się najnowszą wiedzą i integrację między naukowcami. Często występ na konferencji stanowi zwieńczenie żmudnej pracy w laboratorium, jest więc miejscem, w którym „nauka dzieje się na naszych oczach”.

Przebieg konferencji zależy od jej charakteru. W jej ramach prezentowane są wyniki badań, odbywają się też wykłady monograficzne, czyli takie, które w wyczerpujący sposób prezentują wiedzę na dany temat. Mogą obecne być również dyskusje. Zdarza się również, że materiały z konferencji są później publikowane. 

Przebieg konferencji naukowej

Główną częścią konferencji są wykłady, podczas których naukowiec przedstawia wyniki swoich badań lub prezentuje wiedzę na dany temat. Czas takiego wystąpienia to zwykle około 25 minut, później zaplanowana jest przestrzeń na dyskusję. Cała konferencja podzielona jest na kilka bloków rozdzielonych przerwami. 

Przerwy są czasem, którego nie można bagatelizować. To one stanowią przestrzeń do kuluarowych dyskusji, zbierania inspiracji, czy poznawania naukowców. Zdarza się, że uda się zagadnąć jakiegoś wybitnego profesora, który właśnie skończył wykład. Innym razem można zasięgnąć języka kogoś, kto prowadzi badania w podobnym obszarze co my.

W przebiegu konferencji można rozróżnić sesje plenarne — podczas których obecni są wszyscy członkowie konferencji. Odbywają się również sesje panelowe, często przebiegające równolegle więc często o węższej tematyce. 

Pozostałe punkty programu

Sesje Plakatowe

Podczas konferencji obecne są również sesje plakatowe. To często one będą stanowić pierwszą możliwość bardziej aktywnego uczestnictwa studenta w konferencji. 

W ramach sesji plakatowej prezentowane są wyniki badań w postaci plakatu, przy którym obecny jest jeden z autorów.

Panele Dyskusyjne

Często częścią konferencji będą panele dyskusyjne, w ramach których moderator wprowadza do tematu, a następnie rozpoczyna wolną dyskusję. Nawet jeśli nie czujesz się na siłach do bycia aktywnym uczestnikiem dyskusji, przysłuchiwanie się im może bardzo poszerzyć horyzonty. 

Warsztaty

Pojawiają się również warsztaty, które mogą na przykład służyć przedstawieniu nowej techniki badawczej, czy jakiemukolwiek innemu praktycznemu aspektowi danej dziedziny. 

Ważną częścią jest również często organizowana część integracyjna, czyli przeważnie jakaś forma imprezy. 

Konferencje naukowe — jak je znaleźć?

Najłatwiejszym sposobem na znalezienie konferencji naukowej dla studenta, jest śledzenie komunikatów od uczelni. Często informacje o tego typu wydarzeniach pojawiają się również na mediach społecznościowych osób związanych z daną dziedziną wiedzy, na stronach instytutów… Możesz też znaleźć informacje o wielu konferencjach z różnych branż na tej stronie.

Na koniec

Konferencje są bardzo dobrą możliwością na sprawdzenie, „o co w tej nauce właściwie chodzi”. Okazuje się, że wykłady, na których wcale nie musimy być, mogą być niezwykle inspirujące!

Przeczytałeś artykuł? Oceń go, wypełniając ankietę.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Skip to content