Wróć
Stowarzyszenie Ruchu Maitri
E-wolontariat - tłumaczenia (francuski, angielski)
Opis
Jesteśmy Stowarzyszeniem, które działa w Gdańsku blisko 40 lat. Większość naszych aktywności jest wykonywana w ramach wolontariatu. Nad całością czuwają osoby zatrudnione w naszym biurze. Najwięcej zadań wiąże się z obsługą administracyjną programu Adopcja Serca i jego promocją. Adopcja Serca (adopcja na odległość) oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z nazwiska i imienia podopiecznemu. Opis zadania dla wolontariusza: Tłumaczenie dokumentów z misji oraz korespondencji od/do dzieci z Krajów Trzeciego Świata, jak i od/do ofiarodawców. Czas działania: praca zdalna - dowolność czasowa
Wymagania
Potrzebne kwalifikacje: - znajomość języka francuskiego lub dwujęzyczność francusko-angielska
Okres trwania
Współpraca długoterminowa
Co oferuje firma
Oferujemy: - udział w tworzeniu projektów ważnych społecznie; zdobycie doświadczenia zawodowego; - wystawienie referencji lub zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w wolontariacie.
Lokalizacja
Zdalnie
Typ organizacji
Stowarzyszenie/NGO
Kontakt
b.murawska@maitri.pl
Strona