Wróć
Akcja Menstruacja
Wolontariusz/ka
Opis
Główne zadania, które proponujemy wolontariuszom/kom to opieka nad Punktami Pomocy Okresowej i lokalne zbiórki środków menstruacyjnych dla potrzebujących osób.
Wymagania
Wiek powyżej 16 r. ż., zainteresowanie problematyką ubóstwa menstruacyjnego, zaangażowanie.
Okres trwania
Stała bądź czasowa, data rozpoczęcia do ustalenia
Co oferuje firma
Poszrezenie wiedzy dotyczącej ubóstwa menstruacyjnego, pomoc osobom potrzebującym.
Lokalizacja
hybrydowo - najczęściej część zdalnie, większa część lokalnie w miejscu zamieszkania
Typ organizacji
Fundacja
Kontakt
karolina.pudelko@akcjamenstruacja.pl
Strona
https://www.akcjamenstruacja.pl/