Wróć
Stowarzyszenie Umarłych Statutów
Opracowywanie pism
Praca zdalna
Opis
Przygotowywanie pism w ramach społecznej kontroli szkół i innych jednostek oświatowych. Wyszukiwanie nieprawidłowości w szkolnych aktach prawnych. Stowarzyszenie zapewnia szablony pism i krótkie szkolenie wprowadzające. Niezbędna wiedza z zakresu podstaw prawa (hierarchia aktów prawnych, budowa aktu prawnego, co najmniej pobieżna znajomość ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty).
Wymagania
Wiek 17+.
Okres trwania
3 lub 6 miesięcy, możliwość przedłużenia.
Co oferuje firma
Umowa wolontariacka na 3 lub 6 miesięcy, następnie możliwość przedłużenia umowy lub współpraca ze Stowarzyszeniem w ramach członkostwa; Stowarzyszenie może wystawić referencje za sumienne wykonywanie obowiązków.
Lokalizacja
Zdalnie
Typ organizacji
Stowarzyszenie/NGO
Kontakt
kontakt@umarlestatuty.pl
Strona