Wróć
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Specjalista/-ka ds. współpracy z biznesem
Praca zdalna
Opis
Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze współpracy z biznesem i funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Zadania: 1. Inicjowanie i wzmacnianie współpracy z biznesem. 2. Udział w wydarzeniach biznesowych. 3. Tworzenie bazy i monitoring działań biznesu i instytucji otoczenia biznesu skierowanych do organizacji pozarządowych. 4. Wsparcie zespołu Fundacji przy tworzeniu ofert o dofinansowanie działań.
Wymagania
1. Zainteresowanie tematyką funkcjonowania biznesu i instytucji otoczenia biznesu. 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1. 3. Komunikatywność i otwartość. 4. Gotowość do pracy on-line. 5. Znajomość narzędzi: Trello, pakietu Google Drive, ZOOM. 6. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie.
Okres trwania
Stała - minimum 6 m-cy (preferowane 12 m-cy). Rozpoczęcie styczeń/luty 2021 r.
Co oferuje firma
1. Umowa o wolontariat. 2. Udział w projektach Fundacji. 3. Udział w szkoleniach. 4. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z kierunkiem rozwoju Fundacji. 5. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie tematycznym działalności Fundacji. 6. Poznanie specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce oraz biznesu i instytucji otoczenia biznesu. Zgłoszenie zawierające CV i odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w pracę na rzecz naszej Fundacji? - należy przesłać na adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl do 15 lutego 2021 r.
Lokalizacja
Zdalnie
Typ organizacji
Stowarzyszenie/NGO
Kontakt
Damian Wojciech Dudała, damian.dudala@fibirl.org.pl
Strona