Wróć
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Specjalista/-ka ds. zrównoważonego rozwoju - wolontariat
Praca zdalna
Opis
Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs, Agendy 2030). Zadania: 1. Wsparcie przy organizacji wydarzeń on-line nt. SDGs. 2. Udział w wydarzeniach on-line dot. SDGs. 3. Inicjowanie i wzmacnianie współpracy w zakresie SDGs. 4. Tworzenie bazy i monitoring działań instytucji/biznesu w zakresie SDGs. 5. Wsparcie zespołu Fundacji przy tworzeniu ofert o dofinansowanie działań.
Wymagania
1. Zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju. 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1. 3. Komunikatywność i otwartość. 4. Gotowość do pracy on-line. 5. Znajomość narzędzi: Trello, pakietu Google Drive, ZOOM. 6. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie.
Okres trwania
Stała - minimum 6 m-cy (preferowane 12 m-cy). Rozpoczęcie styczeń/luty 2021 r.
Co oferuje firma
1. Umowa o wolontariat. 2. Udział w projektach Fundacji. 3. Udział w szkoleniach. 4. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z kierunkiem rozwoju Fundacji. 5. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie tematycznym działalności Fundacji. 6. Poszerzenie wiedzy nt. zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie. Zgłoszenie zawierające CV i odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w pracę na rzecz naszej Fundacji? - należy przesłać na adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl do 15 lutego 2021 r.
Lokalizacja
Zdalnie
Typ organizacji
Stowarzyszenie/NGO
Kontakt
Damian Wojciech Dudała, damian.dudala@fibirl.org.pl
Strona