Wróć
Stowarzyszenie Twój Wybór
Współpracownik projektowy
Opis
Oferujemy dwumiesięczny staż obejmujący asystowanie przy realizacji bieżących projektów Stowarzyszenia. Odbywa się on hybrydowo i pozwala na zdobycie doświadczenia z zakresu mechanizmów funkcjonowania stowarzyszenia rejestrowanego, koordynowania projektów grantowych czy tworzenia profesjonalnej dokumentacji biurowej. Stanowi szansę na kontakt z szeroko pojętą edukacją obywatelską i aktywnością prospołeczną od strony jej inicjatorów – to świetny początek na drodze do własnej działalności. Staż jest z założenia bezpłatny, jednak w zależności od realizowanego projektu może to ulec zmianie. Więcej o działalności Stowarzyszenia Twój Wybór znajdziesz na www.twojwybor.org
Wymagania
Brak
Okres trwania
2 miesiące
Co oferuje firma
Ukończenie stażu gwarantuje otrzymanie oficjalnego certyfikatu organizacji pozarządowej o posiadanych umiejętnościach. Zapewniamy dobrą kawę ;)
Lokalizacja
Zdalnie/ ul. Kronikarza Galla 3/8
Typ organizacji
Stowarzyszenie/NGO
Kontakt
olga.kowalska@twojwybor.org
Strona