Kim jest osoba przedsiębiorcza?

W dzisiejszych czasach ważną rolę odgrywa bycie przedsiębiorczym w swoich działaniach, ale tak naprawdę kiedy możemy nazwać kogoś osoba przedsiębiorczą?


Zacznijmy od wyjaśnienia czym w ogóle jest przedsiębiorczość.

Przedsiębiorczość to zespół cech osobowości, głównie takich, jak: przywódczość, aktywność, spokój, otwartość oraz zrównoważone zachowanie. Cechy te towarzyszą zachowaniom kojarzonym z zachowaniami przedsiębiorcy takimi, jak: kierowanie, kontrolowanie, podejmowanie decyzji i ryzyka. Wymienione cechy i zachowania zdecydowanie pomagają prowadzić przedsiębiorstwo, ale posiadanie ich jest korzystne nie tylko dla przedsiębiorcy. Może być ono przydatne dla każdego w życiu codziennym. 


Więc wyrażenie osoba przedsiębiorcza określa kogoś, kto chętnie podejmuje się realizacji różnych zadań i potrafi je z powodzeniem dokonać. Potrafi się dostosować do zmieniających się okoliczności, wykorzystuje szansę na swojej drodze i umie dostrzec zagrożenie. Jest świadoma ryzyka i stara się je ograniczyć, ale nie boi się podejmować odważnych decyzji. Osoby przedsiębiorcze z reguły charakteryzuje wysoka motywacja wewnętrzna, są one pracowite i zdeterminowane, starają się konsekwentnie dążyć do wyznaczonych celów.


Czy istnieje idealny typ osobowości dla osoby przedsiębiorczej?


Każdy z nas ma unikalną osobowość, która decyduje o dokonywanych wyborach życiowych. Jest to stały element postępowania właściwy danemu człowiekowi, odróżniający go od innych ludzi. Kombinacja poszczególnych cech tworzy typy osobowości. Według Hipokratesa, starożytnego greckiego lekarza, wyróżnia się 4 typy osobowości. Są to: sangwinik, choleryk, flegmatyk i melancholik. W innej, bardziej popularnej typologii osobowości wyróżnia się osobowość ekstrawertyczną oraz introwertyczną.

Zróżnicowanie i rozpiętość cech osobowościowych zdefiniowanych przez Hipokratesa w połączeniu z ekstrawertycznością i introwertycznością obrazuje model Hansa Jürgena Esseńska. Cechy zaznaczone na czerwono odpowiadają osobie przedsiębiorczej co idealnie pokazuję jakie szerokie spektrum cech posiada taka osoba.


Niektórzy ludzie mają więcej predyspozycji do bycia przedsiębiorcą od innych. Na predyspozycje te składa się indywidualna kombinacja cech osobowościowych i związanych z tym zachowań. Ważne jest, aby pamiętać, że wiele cech i zachowań przedsiębiorczych możemy rozwijać i trenować. Warto jest doskonalić cechy osoby przedsiębiorczej ponieważ mogą być one przydatne dla każdego z nas, gdyż znacznie ułatwia radzenie sobie w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.
Wróć