Nowe wyzwania a rozwój osobisty

Ustalanie celów, czy to nam się podoba czy nie, ma jedną z ważniejszych ról w naszym życiu. Dla niektórych z nas, może być to zwykłe nieświadome działanie. Czasami wręcz nie jesteśmy do końca świadomi tego, że codziennie wyznaczamy sobie jakiś cel.


Wyznaczanie celów wiąże się z podejmowaniem decyzji. Niektóre z nich mogą się wydawać pozornie nieistotne, tak jak podejmowanie decyzji, w co się ubierzesz rano. Podczas gdy inne są bardzo ważne znaczenie na twoją przyszłość.   

   

Jak łatwo i dobrze podjąć decyzję? 
Aby dobrze podjąć decyzję należy podzielić proces decyzyjny na kilka etapów:     

sprecyzuj problem - na tym etapie staraj się odpowiedzieć co spowodowało do konieczności podjęcia decyzji.

 określ cel - zdecyduj co chcesz osiągnąć przez to działanie.  

zbadaj różne warianty rozwiązania - rozpatrz jakie są warianty wyboru i ustal jakie są jego konsekwencje.   

wybierz optymalny wariant - po wcześniejszej analizie wybierz najlepsze rozwiązanie, czyli takie, które pozwoli ci w osiągnięciu wcześniej ustalonego celu.   

dokonaj analizy wrażliwości - jeśli nadal masz wątpliwości czy wybrana decyzja jest dobra dokonaj analizy wrażliwości, czyli sprawdź opłacalność decyzji pod względem różnych zmiennych.     

Przy podejmowaniu decyzji warto zasięgnąć opinii bliskiej nam osoby. Można też się zastanowić, jakie rozwiązanie wybrałaby nasze autorytety lub inspiracje w jakichś dziedzinach, lub osoby które po prostu posiadają więcej doświadczenia od nas . Takie działanie ma na celu nabranie przez nas dystansu do problemu i możliwości spojrzenia na niego z innej perspektywy.   

     

Ustalanie celów metodą S.M.A.R.T.     
SMART (akronim od ang. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) to sposób formułowania celów, który zwiększa szansę na ich realizację.      

Metoda SMART mówi o tym, że cel ma być:     

sprecyzowany - musimy jasno wiedzieć czego cel dotyczy i co chcemy osiągnąć. Cel musi być w konkretny i jednoznaczny określony, czyli nie może dawać nam możliwości w nadinterpretowaniu go. Cele typu “zacząć lepiej radzić sobie w szkole” czy "zacząć prowadzić zdrowy tryb życia” nie spełniają tego kryterium, ponieważ nie mówią czym konkretnie mamy się zająć. 

mierzalny - dobrze określony cel powinien dawać nam możliwość sprawdzenia efektów na drodze do jego realizacji oraz wiedzieli, kiedy zostanie już zrealizowany.  

atrakcyjny - cel, który jest atrakcyjny to taki, który pomimo różnych wyzwań przyniesie wymierne korzyści. Najważniejszym pytaniem, nad którym powinniśmy się zastanowić to po co w ogóle chcę realizować ten cel? W celu ustalenia odpowiedniej odpowiedzi na to pytanie możemy sporządzić tabelkę zysków i strat związaną z realizacją lub nie realizacją tego celu.    

realistyczny - po prostu możliwy do osiągnięcia. Najważniejsze jest to, aby określić, czy mamy czas i siłę na realizację danego celu.   

terminowy - czyli z określoną datą, do której nasz cel ma być zrealizowany. Konkretny termin, w którym chcemy wykonać nasz cel może zwiększyć mobilizację. Dzięki czemu nie będziemy odkładać ukończenia naszego celu na ostatnią chwilę.     

Niestety wyznaczanie celów jest fundamentalnie ważnym aspektem życia każdego z nas. Bez tego nasze działania mogą zostać doprowadzone do wielu cierpień i nieszczęść. Jeśli jednak postanowimy przejąć kontrolę nad naszym losem poprzez realizację przez nas wyznaczonych celów sprawi to, że w przyszłości przyniesie nam to, głębsze poczucie spełnienia, zadowolenia a co z tym idzie szczęścia.      

Pamiętajmy, że czasami nawet idealnie określenie celów i dokładne przeanalizowanie decyzji nie doprowadzi do osiągnięcia celu zasadniczego lub konsekwencje wynikające z realizacji go są inne niż założone rezultaty. Nie należy jednak zbyt łatwo rezygnować z obranej ścieżki, a zmianę decyzji trzeba zawsze dokładnie przeanalizować. Kiedy jednak okaże się, że decyzja była błędna, należy ją zaakceptować i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Osoba przedsiębiorcza nie unika podejmowania decyzji, ponieważ każda decyzja, mimo że niesie ze sobą ryzyko, jednocześnie stwarza nowe możliwości.

Wróć